Rodná zem

V centre pahorkatinových kopcov rozprestierajúcich sa medzi Štúrovom a Komárnom leží Drieňová hora. Ľudí poberajúcich sa k pivniciam na kopci sa pokúša odradiť nezvyčajne prísna tabuľa, na ktorej je v maďarskom aj slovenskom jazyku napísaná veta:

„Magánterület, idegeneknek belépni tilos!”.

A felirat nemcsak egy pincére, hanem a nyolcvan épületből álló kis pincefalu egészére vonatkozik. Könnyen képet alkothatunk arról, egykor mit jelentett ez a „hegyközség” Liszka József felvidéki néprajzkutató Kisújfaluról szóló írásából, mely a múlt század eleji állapotokat tükrözi:

A szőlőhegy akkoriban sövénykerítéssel volt bekerítve, s oda csak egy kapun lehetett bejutni. Ura a hegybíró volt, aki éjjel-nappal ott tartózkodott, s „nagyon tekintélyes ember vót”. Két vagy három hegyőrt választott maga mellé, akik arra vigyáztak, hogy este kilenc után senki ne maradjon a hegyen. Aki mégis ott maradt, s rajtakapták, azt megbüntették: „lërótták a faluba, hogy ócska, alávaló ember”. 

A veru bol poriadok!

Vinohrad sa nachádza v blízkosti radu týchto idylických pivníc, ktoré dnes už pomaly upadajú do zabudnutia, na juhozápadných svahoch Drieňovej hory ležiacej v katastri obce Nová Vieska obdarených tými najlepšími vlastnosťami a ktoré sú v našej dedine už tradične známe len ako Jánova hora. Táto oblasť má rozlohu približne 12 hektárov a pred svetovými vojnami mali na nej vinohrady a pivnice gazdovia z dediny. V čase zoštátňovania boli ich pozemky zhabané, pivnice zbúrané a na zjednotených pozemkoch sa zaviedlo družstevné pestovanie hrozna, ktoré bolo neskôr zrušené a bezúspešne nahradené pestovaním poľnohospodárskych plodín. Napriek tomu tu dodnes žijú názvy niekdajších vinohradníckych lánov. V tejto oblasti ich bolo celkovo 5: Búcsi, Borjúsok, Öreghegy, Nagyhegy a Újhegy. Tento svah je od rieky Dunaj vzdialený iba 5 kilometrov, smerom k rieke je úplne otvorený, čo nám každý deň v roku zabezpečuje prílev zdravého vzduchu a vďaka tomu aj podporu biologickej ochrany rastlín.

Na tomto vynikajúco položenom mieste sme v roku 2008 a 2009 vysadili takmer 12 hektárov hrozna. Naše odrody: Feteasca regala, Sauvignon blanc, Tramín červený, Rizling vlašský, Pinot blanc, Chardonnay, Rizling rýnsky, Rulandské sivé, Pinot noir, Frankovka modrá, Dunaj.

Pôdy našich lánov sú sprašové a hnedé lesné pôdy na vápencovom a pieskovcovom podklade. V dôsledku desiatky rokov trvajúceho pestovania plodín na ornej pôde a erózii významne ubudlo z úrodnej vrstvy našich pôd, čo pre naše viniče síce sťažilo príjem živín z pôdy, zároveň však zvýšilo minerálnosť našich vín, posilňujúc ich terroir ako jeden z našich hlavných cieľov.

sk_SKSlovak