Rodná zem

V centre pahorkatinových kopcov rozprestierajúcich sa medzi Štúrovom a Komárnom leží Drieňová hora. Ľudí poberajúcich sa k pivniciam na kopci sa pokúša odradiť nezvyčajne prísna tabuľa, na ktorej je v maďarskom aj slovenskom jazyku napísaná veta:

„Súkromný pozemok, cudzím vstup zakázaný!“

Nápis sa nevzťahuje len na jednu pivnicu, ale na celú pivničnú dedinku pozostávajúcu z osemdesiatich stavieb. Ľahko si môžeme vytvoriť obraz o tom, čo kedysi znamenala táto „obec v hore“, z diela etnografa Józsefa Liszku opisujúceho Novú Viesku, v ktorom sa odrážajú pomery na začiatku minulého storočia:

Vinohrad bol v tej dobe ohradený živým plotom a človek sa tam mohol dostať len cez bránu. Jeho pánom bol správca vinohradu, ktorý sa tam zdržiaval vo dne v noci a bol „hlbokováženým človekom“. Vybral si dvoch-troch strážcov vinohradu, ktorí dozerali na to, aby sa vo vinohradoch po deviatej hodine večer už nikto nezdržiaval. Ak tam niekoho predsa len našli, potrestali ho: „v dedine dali vyhlásiť, že je to naničhodný, podlý človek“. 

A veru bol poriadok!

Vinohrad sa nachádza v blízkosti radu týchto idylických pivníc, ktoré dnes už pomaly upadajú do zabudnutia, na juhozápadných svahoch Drieňovej hory ležiacej v katastri obce Nová Vieska obdarených tými najlepšími vlastnosťami a ktoré sú v našej dedine už tradične známe len ako Jánova hora. Táto oblasť má rozlohu približne 12 hektárov a pred svetovými vojnami mali na nej vinohrady a pivnice gazdovia z dediny. V čase zoštátňovania boli ich pozemky zhabané, pivnice zbúrané a na zjednotených pozemkoch sa zaviedlo družstevné pestovanie hrozna, ktoré bolo neskôr zrušené a bezúspešne nahradené pestovaním poľnohospodárskych plodín. Napriek tomu tu dodnes žijú názvy niekdajších vinohradníckych lánov. V tejto oblasti ich bolo celkovo 5: Búcsi, Borjúsok, Öreghegy, Nagyhegy a Újhegy. Tento svah je od rieky Dunaj vzdialený iba 5 kilometrov, smerom k rieke je úplne otvorený, čo nám každý deň v roku zabezpečuje prílev zdravého vzduchu a vďaka tomu aj podporu biologickej ochrany rastlín.

Na tomto vynikajúco položenom mieste sme v roku 2008 a 2009 vysadili takmer 12 hektárov hrozna. Naše odrody: Feteasca regala, Sauvignon blanc, Tramín červený, Rizling vlašský, Pinot blanc, Chardonnay, Rizling rýnsky, Rulandské sivé, Pinot noir, Frankovka modrá, Dunaj.

Pôdy našich lánov sú sprašové a hnedé lesné pôdy na vápencovom a pieskovcovom podklade. V dôsledku desiatky rokov trvajúceho pestovania plodín na ornej pôde a erózii významne ubudlo z úrodnej vrstvy našich pôd, čo pre naše viniče síce sťažilo príjem živín z pôdy, zároveň však zvýšilo minerálnosť našich vín, posilňujúc ich terroir ako jeden z našich hlavných cieľov.