Prírodné hodnoty

Prírodné hodnoty sú pre nás dôležité, práve preto pestujeme naše hrozno v ekologickom hospodárstve a naše vína vyrábame s dôrazom na prirodzenosť.

Nová Vieska sa môže pýšiť veľmi rozsiahlym prírodným bohatstvom, spomeňme napríklad bohatú faunu a flóru Parížskych močiarov, predovšetkým rozmanitosť vtáčích druhov, ktoré tu hniezdia alebo si len dočasne odpočinú a samozrejme bohatú paletu pozoruhodných chránených rastlín.

Nami obhospodarovaná Jánova hora je súčasťou Drieňovej hory, ktorá je jednou z troch chránených prírodných oblastí nachádzajúcich sa v katastri obce Nová Vieska. Svojím suchým a teplým podnebím, ktoré je v Strednej-Európe jedinečné, je domovom mnohých cenných a vzácnych xerotermických rastlín a živočíchov. 9-hektárová plocha bola v roku 1964 vyhlásená za chránenú prírodnú oblasť. Z rastlín tu nájdeme mandľu nízku (Amygdalus nana), kavyľ piesočný (Stipa borysthenica), ktorý sa tradične pripínal na klobúky, ale dnes už je prísne chránený, a bohatosť druhov rozširuje aj kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica).

sk_SKSlovak