„To, čo vytvorila príroda, je vždy lepšie ako to, čo bolo vytvorené umelo.“
Cicero

správy

o nás

naše vína

úrodná zem

príroda

ochutnávka

autentista

kontakt

Aktuality

O nás

Hoci prvé balené položky nášho vinárstva uvedené na trh mali ročník 2005, výrobou vína sa naša rodina zaoberala už oveľa dávnejšie. Podobne ako ostatné rodiny žijúce v Novej Vieske, aj my sme mali len menší vinohrad, z ktorého sme si každý rok vyrobili množstvo vína postačujúce pre naše vlastné potreby. Tento vinohrad, ako aj k nemu prislúchajúca pivnica, boli rovnako ako láska k vínu rodinným dedičstvom.

História nášho vinárstva sa začala písať v roku 2003, kedy sa zrodilo rozhodnutie, že z dedičstva vybudujeme rodinnú usadlosť. Dnešný stav s celkovo 12 hektármi vinohradov a jednou novou pivnicou sme dosiahli za 6 rokov.

Použijúc slová Cicera: „To, čo vytvorila príroda, je vždy lepšie ako to, čo bolo vytvorené umelo.“

Pri pestovaní hrozna je našou filozofiou návrat k prírode, práca v súlade s prírodou a nepremárnenie jej zásob, hospodárenie udržateľným spôsobom a zvyšovanie našej cennej biodiverzity. Naše viniče pestujeme už od ich založenia podľa pravidiel ekologického pestovania. Naším cieľom je dosiahnuť biodynamické hospodárstvo a čo najvyššiu možnú úroveň harmónie a spolupráce s prírodou a vesmírom. Niektoré naše práce už vykonávame v tomto duchu, čiže s ohľadom na vplyvy Mesiaca a hviezd.

Rodná zem


V centre pahorkatinových kopcov rozprestierajúcich sa medzi Štúrovom a Komárnom leží Drieňová hora. Ľudí poberajúcich sa k pivniciam na kopci sa pokúša odradiť nezvyčajne prísna tabuľa, na ktorej je v maďarskom aj slovenskom jazyku napísaná veta:

„Magánterület, idegeneknek belépni tilos!”.

 A felirat nemcsak egy pincére, hanem a nyolcvan épületből álló kis pincefalu egészére vonatkozik. Könnyen képet alkothatunk arról, egykor mit jelentett ez a „hegyközség” Liszka József felvidéki néprajzkutató Kisújfaluról szóló írásából, mely a múlt század eleji állapotokat tükrözi:

A szőlőhegy akkoriban sövénykerítéssel volt bekerítve, s oda csak egy kapun lehetett bejutni. Ura a hegybíró volt, aki éjjel-nappal ott tartózkodott, s „nagyon tekintélyes ember vót”. Két vagy három hegyőrt választott maga mellé, akik arra vigyáztak, hogy este kilenc után senki ne maradjon a hegyen. Aki mégis ott maradt, s rajtakapták, azt megbüntették: „lërótták a faluba, hogy ócska, alávaló ember”.

A veru bol poriadok!

Prírodné hodnoty

Ochutnávka

Radi Vám ukážeme ako pracujeme, v čo veríme a pokúsime sa Vám sprostredkovať pocity, ktoré nás deň čo deň poháňajú vpred. Počas príjemnej degustácie vína budete mať možnosť spoznať našu filozofiu, čo pre nás znamená udržiavanie našich tradícií, ako sa snažíme pracovať stále prirodzenejšie a dúfame, že aspoň z časti sa s Vami budeme môcť podeliť s našou oddanosťou a zanietením.

Autentista charta

PREAMBULA

My, Autentisti, sa týmto hlásime k odkazu našich predkov , ktorí tisíce rokov žili a hospodárili v tejto krajine, ktorí okrem iného pestovali révu vinnú a dorábali z nej víno k potešeniu svojho ducha a na oslavu Božej dobrotivosti. Ako ich potomkovia, aj my chceme využívať našu rodnú zem ako matku hodnoverných vín, zachovať a odovzdať ju našim deťom zdravú a krásnu.

Pannoniu, ako časť Rímskej ríše, považujeme za kolísko zrodu našej spoločnej vinohradníckej a vínnej kultúry. Ráz krajiny, vinohradnícke zákony a spôsoby výroby vína, vďaka rimanom, vyrástli z toho istého pannónskeho koreňa pre všetky Alpami a Karpatmi obklopené vínomilné národy.

Plynúci čas pretavený do dejín, sformoval komunitu stredoeurópskych národov, ktorá spoločne v dobrom i zlom, v bolesti i radosti prežila až dodnes. Tento spoločný duch, tradicie a hodnoty zdieľame spolu všetky národy bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá ako názov objímajúci priestor, dejiny a množstvo ľudských pokolení, bola rámcom aj pre víno a vinárske tradície. Náš spoločný osud nám dáva dnes možnosť prostredníctvom tradičného vinohradníctva a prírodeverného, autentického vína nadviazať na všetko ľudské vytvorené pri tejto spoločnej ceste časom.

Náhly prechod od tradičného vinohradníctva a vinárstva k moderným postupom zakrýva a miestami úplne likviduje miestne vinohradnícke a vinárske špecifiká, následne vedie k strate identity celých vinohradníckych oblastí. Výsledný sloh vína ovplyvňuje aj opustenie starých, svahovitých viničných honov, dôsledkom čoho sú nielen vína, ktoré stratili svoju autenticitu, ale zarastajúce, neutešené úbočia, ktorých vinohrady po celé storočia dotvárali genius loci krajiny.

My, Autentisti, spájame sa za účelom zachovania autentického vinohradníctva a vinárstva v „podunajskej“ oblasti, chrbticu ktorej tvorí 2840km dlhá rieka Dunaj, ktorá bola od nepamäti tak križovatkou národov ako aj križovatkou pontusských a západoeurópskych odrôd viniča, kde vznikla naša spolupatričnosť, spoločné vedomie a vznikali odrody, ktoré sú pre nás typické, ktoré nás spájajú a symbolizujú.

Uvedomujeme si dôležitosť zachovať si tak vlastnú, ako aj spoločnú identitu a dôležitosť spolupráce s vinármi a vinárskymi regiónmi, ktoré s nami cítia spolupatričnosť a súhlasia s Chartou autentistu.

Kontakt

sk_SKSlovak